Disclaimer

FITNESSNL.NL DISCLAIMER

FitnessNL.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. FitnessNL.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
Intellectueel eigendom
De volledig website is intellectueel eigendom van FitnessNL.nl.
FitnessNL.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiƫren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden gebruikt, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie of exploitatie onder derden.
Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan FitnessNL.nl verstrekt, worden opgenomen in de database van FitnessNL.nl. Deze gegevens worden door FitnessNL.nl gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten-diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.
Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van FitnessNL.nl valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.